26 02 2008

Enderunlu Vasıf - Şarkı

Cânın kimi isterse görüş gayrı karışmam

Küstüm sana ben nâfile yalvarma barışmam

Haddim bilirim yâr ile beyhûde yarışmam

Küstüm sana ben nâfile yalvarma barışmam

 

Sen belle bunu ey gül-i zîbende-nümâyiş

Yok gayrı derûnumda benim ülfete hâhiş

Gördükde beni eyleme beyhûde nevâziş

Küstüm sana ben nâfile yalvarma barışmam

 

Ömrümde sana bir kerre geçmedi niyâzım

Âşık olayım da ne demek geçmeye nâzım

Bî-lutf u mürüvvet benim ülfet neme lâzım

Küstüm sana ben nâfile yalvarma barışmam

 

Vâsıf bana küsmüş diye halka beni takma

Gönlüm yeni baştan yine âteşlere yakma

Geldikçe dahi meclise benden yana bakma

Küstüm sana ben nâfile yalvarma barışmam

 

           Enderunlu Vâsıf

1615
0
0
Yorum Yaz